Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật

I. Mục đích thu thập

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên website www.cachdietmoi.vn bao gồm: email, điện thoại, tên, địa chỉ người dùng. Đây là các thông tin mà cachdietmoi.vn cần người dùng cung cấp để Cachdietmoi liên hệ hỗ trợ tư vấn khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ của Cachdietmoi nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho khách hàng.

Cachdietmoi cũng có thể thu thập thông tin về số lần vào website, bao gồm số trang bạn xem, số links (liên kết) bạn bấm vào và những thông tin khác liên quan đến việc kết nối đến site cachdietmoi.vn.

Lưu giữ hợp đồng để xử lý tiến trình bảo hành sau khi sử dụng dịch vụ kiểm soát côn trùng.

Khách hàng sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình.

II. Phạm vi sử dụng thông tin

Cachdietmoi sử dụng thông tin mà khách hàng cung cấp để:

Cung cấp dịch vụ tư vấn kiểm soát côn trùng cho khách hàng

Giao giấy tờ hợp đồng và hóa đơn theo thông tin khách hàng cung cấp

Gửi email thông tin về côn trùng, về những kiến thức về côn trùng.

Liên lạc và giải quyết với người dùng trong những trường hợp đặc biệt

Không sử dụng thông tin cá nhân của người dùng ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại https://cachdietmoi.vn/

III. Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của người dùng sẽ được lưu trữ trong vòng 3 năm hoặc khi có yêu cầu hủy bỏ từ người dùng.

IV. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân:

Cachdietmoi

Địa chỉ văn phòng chính: 312/113a, Phường 12, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: 0903.242.539

Email: cachdietmoi.vn@gmail.com – txhanh1708@gmail.com

Chúng tôi cam kết không cung cấp thông tin người dùng đăng ký trên website https://cachdietmoi.vn/ cho đơn vị thứ 3. Nếu người dùng tin rằng chúng tôi thực hiện hành vi lộ bảo mật thông tin người dùng mà không được sự đồng ý, người dùng có quyền khiếu nại đến công ty chúng tôi tại địa chỉ trên để được giải quyết.

V. Phương tiện và công cụ người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.

Thành viên có quyền kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu Cachdietmoi.vn thực hiện việc này.

Thành viên có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin các nhân cho bên thứ 3 đến Cachdietmoi. Khi tiếp nhận những phản hồi này, chúng tôi sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn thành viên khôi phục và bảo mật lại thông tin.

Email hỗ trợ và khiếu nại: cachdietmoi.vn@gmail.com

VI. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Thông tin cá nhân của khách hàng trên cachdietmoi.vn được chủ sở hữu Trịnh Xuân Trung cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của cachdietmoi.vn. Việc thu thập và sử dụng thông tin của người dùng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của người dùng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho đơn vị thứ 3 nào về thông tin cá nhân của người dùng khi không có sự cho phép đồng ý từ người dùng.

Chúng tôi sẽ cung cấp 1 số thông tin như: tên, địa chỉ, số điện thoại cho bên dịch vụ vận chuyển khi sử dụng dịch vụ giao nhận vận chuyển hợp đồng và hóa đơn giao dịch dịch vụ cho khách hàng.

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin cachdietmoi.vn bị hacker tấn công dẫn đến mất dữ liệu cá nhân Khách hàng, Cachdietmoi sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho Khách hàng được biết.

Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của Khách hàng bao gồm thông tin hóa đơn, chứng từ kế toán số hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn cấp 1 của Cachdietmoi.